Långshyttans Sportfiskeklubb

Nyheter Långsjön!Samma priser som 2018
Dagkort 120 kr
Medlem + Långsjöavgift 100+400=500 kr


Långsjön kommer fortfarande vara öppen trots att det är svårt att få tag i fångstfärdig fisk. Detta beror på förra sommarens varma väder. Mestadelen av småfisken dog för uppfödarna. Fiskeisläpp blir i bästa fall månadskiftet augusti/september (0,5-0,8 hg)

Styrelsen


Respektera reglerna för fisket vid Långsjön!

Bäste fiskeentusiast

Vi har ett nytt spännande fiskeår. Vi hälsar nya som gamla medlemmar välkomna till ett givande fritidsfiskande i underbara Långsjön.

Ni som har handikappkort och vill åka in med bilen tag kontakt med Kari Kokkonen för en kod till låset


Årets avgifter, April 2019 – Mars 2020
Medlemsavgift 100:- (obligatorisk)
Långsjöavgift 400:- (exkl. medlemsavgift )
Familjeavgift har utgått.
Dagkort 120:- NYTT PRIS
Priserna gäller från 1:a maj 2018

Exempel : Medlemsavg. + Långsjöavg. = 500 :-

Betala medlemsavgifter och dagkort till Långshyttans Sportfiskeklubb på Bankgiro 5678-4978UPPGE ALLTID FULLSTÄNDIGT NAMN, ADRESS, MOBILNUMMER (& E-POST, frivilligt) vid bankgiroinbetalning.

Dagkort kan även betalas till Bankgirot. SKRIV NAMN & FISKEDATUM TAG MED KVITTO DÅ DETTA GÄLLER SOM DAGKORT.

Medlemslistor anslås på stugdörren vid Långsjön & uppdateras med jämna mellanrum. Kontrollera gärna att ditt namn finns med.
INGA MEDLEMSKORT SÄNDES UT.
Ha alltid med er giltigt ID-kort så fiskekontrollanterna kan känna igen er. Det är varje medlems skyldighet att vara påläst om regler innan ni börjar fiska.

Försäljning av dagkort:
Långshyttan: ICA-Mathyttan
Hofors: CH:s JÄRN
Hofors: Hofors Båt & Fritid
Stjärnsund: Stjärnsundskiosken