Långshyttans Sportfiskeklubb

Regler för Långsjön

Max 3 fiskar per medlem & månad
Ha alltid med er giltigt ID-kort så fiskekontrollanterna kan känna igen er.
Barn under 15 år fiskar på målsmans kvot
Endast 1 fiskespö per person
All fisk skall vägas & föras in i journalen som finns vid huset
Allt RENS tas med hem för att förhindra påhälsning av björnar
Allt fiske sker under eget ansvar & på egen risk
Eldningsförbud råder runt sjön. Det finns eldstad vid huset som man får elda i.

RESPEKTERA FISKEREGLER SOM FINNS UPPSATT VID SJÖN


Dagkort
Max 3 upptagna fiskar per dag och dagkort. Skriv upp all fångst i journalen som finns vid huset
Vid överträdelser kan Du som medlem bli utesluten ur klubben, eller innehavet av Ditt dagkort bli rivet!

Rules for fishing in Långsjön

Read the rules for fishing at Långsjön before you begin fishing. These rules are available on the noticeboard at the house.
Max 3 fish per member/month (Children under the age of 15 will be fishing on the parents quota)
Only 1 fishing rod per person
Maximum 3 fishes on a day pass
All fish caught must be registered in the journal at the house.
All leftovers from fish cleansing is obligatory to take home, otherwise bears will come to the lake.
All fishing is at your own responsibility and at your own risk.
To make campfire is prohibited everywhere around the lake, except at the fireplace placed outside the house.

Hitta till Långsjön